Dijital Diş Hekimliği

İçindekiler

Dijital Diş Hekimliği

Dijital Diş Hekimliği, Dijital Diş Hekimliği

Dijital diş hekimliği Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile 2 ve 3 boyutlu güvenilir, görüntü kalitesi yüksek, tanı ve tedavi planlamasını kolaylaştıran çözümlerin tümünü kapsayan teknoloji  ürünlerinin diş hekimliği alanında kullanılmasıdır.

Dijital diş hekimliğinde yıllardır vazgeçilemeyen ve en önemli kullanım aracı haline gelen panoromik röntgen rutin teşhis aracı haline gelmiştir.

Dijital diş hekimliği sayesinde hastalara bilgisayar ve özel yazılımlar ile daha net ve başarılı tedaviler vermek amaçlanır. Eski tip konvansiyonel diş hekimliği ile uygulanan başarılı tedavi prosedürleri bilgisayar teknolojisi yardımı ile bir adım ileri taşınarak hastanın tedavi kalitesi arttırılmaya çalışılır.

Bu sistemle yapılan tedavilerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Kanal tedavisi sonrası aşırı harap dişlerin restorasyonu
 • Daha önce restore edilmiş dişlerin daha estetik ve daha uyumlu restorasyonlarla değiştirilmesi
 • İnley-onley porselen dolgular
 • İmplant üstü full porselen restorasyonlar vb
 • Dijital sistemler ile gülüş tasarımı

 

Kamera yardımı ile alınan Dijital ölçü ve Dijital Gülüş Tasarımı ile hastanın tedavisi bilgisayar ortamında hazırlanıp dijital olarak bitirilebilmektedir. “One day dentistry” (1 Günde Diş) ile cerec sistemi kullanılarak diş implant ölçüsü ve çene ölçüsü 3D kamera ile alınmakta ve ölçü kaşığı kullanmadan 15 dakika içinde diş kaplaması üretilebilmektedir. Bu şekilde kesik diş ile 10 gün süren devamlı provalar için yapılan diş hekimi ziyaretleri ve geçici dişlerle beklemeyi gerektiren sorunlar ve konforsuzluk bitmiştir.

Cerec dijital diş hekimliği teknolojisi kullanıldığında kaplamalar kişiye özel kendi dişleri sistem içinde kaynak olarak kullanılarak daha anatomik ve hassas bir şekilde üretilebilmektedir. Cerec CAD/CAM sistemi ile hastaya Dijital Gülüş Tasarımı hazırlanarak dişler üretilmeden önce sonucu görme ve hasta tarafından istenilen değişiklikleri yapabilme şansı vardır. Sistem başlıca 3 bileşenden oluşur.

Birinci basamakta Cerec CAD/CAM sistemin dijital ölçü bileşeni olan özel kamera sistemi vardır. Bu kamera ağız içinden dişlerin 3 boyutlu görüntüsünü alarak bunu işleyip dişlerin şekli, rengi ve diğer dişlerle ilişkisi de dahil olmak üzere ağız içi tüm görüntüsünü dijitalize ederek yazılım ile işler. Sistem sırasıyla alt ve üst çene ölçüsünü ve sonra dişlerin kapanış halindeki ölçüsünü alır. Eğer gerek duyulursa dişler kesilmeden önce de biocopy denen ölçü alınabilir.  Bu sayede hastanın ağzından eski tip hamur şeklinde silikon ve metal kaşıklar ile alınan konvansiyonel ölçünün daha net ve mükemmel hali dijital olarak alınmış olur. Artık kamera yardımı ile çenedeki tüm dişler sıralı ve eksiksiz bir şekilde 3 boyutlu bir model olarak tespit edilmiş olur.

İkinci basamakta Cerec CAD/CAM sistemin üretim yazılımı devreye girer. Bu sistemin üstünlüğü diğer dijital ölçü sistemleri sadece ölçü alıp bunu laboratuvara transfer ederken Cerec CAD-CAM sistemi ile diş hekimine alınan ölçü ile tasarım ve üretim avantajı vermesidir. Diğer dijital ölçü sistemleri çoğunlukla sadece kamera ile çene ölçüsü almak üzere kurgulanmış ve çalışmaktadır. Cerec CAD-CAM sistemi her diş için 4000 ve üzeri alternatif planlamaya sahiptir. Sistem bir diş için planlamaya başladığında en yakın dişi ve karşı çenedeki simetrik dişi ölçümleyerek hastaya mükemmel bir dijital diş formu oluşturur. İstenirse diş kesimi öncesinde kesilecek dişin dijital ölçüsü alınarak kesim sonrası dijital ölçü ile birleştirilerek dişin ilk orijinal halinde kron üretilerek diş tekrar kopyalanabilir. Ya da istenirse sağ tarafta kesilen dişin sol taraftaki sağlam benzeri ayna görüntüsü alarak kopyalanıp hastanın kendi dişinin aynısı üretilebilir.

Üçüncü basamakta Dijital Cerec diş CAD-CAM sistemi ile dijital olarak diş tasarlandıktan sonra yazılımda ileri aşamaya geçilerek diş kaplama veya köprüsü orijinal e-max, celtra ya  da cerec bloklardan birinden üretilir. Bu bloklar tamamen insan eli değmeden önceden hazırlanmış bloklardır. Yapılacak kaplama, köprü bu blokların içinden kazılarak çıkarılır.

Cerec CAD-CAM sistemi ile çenelerden alınan ölçü laboratuvar ile dijital dosya paylaşımı yapılarak laboratuvarda da üretilebilir. Laboratuvar için olan Cerec InLAB yazılımı ile diş kaplama ve kronları laboratuvarda tasarlanıp hazırlanır.

Dijital Diş Hekimliğinin Faydaları

 • Dijital Cerec CAD-CAM sistemi ile diş kronları, laminate kaplamalar, diş köprüsü, inlay, onlay, overlay ve implant üstü diş kaplamaları üretilebilir.
 • Dijital Cerec CAD-CAM sisteminde hastanın geçici diş ile 10 gün sürecek bekleme dönemi yoktur.
 • Diş kron ve kaplamaları 15 dakika içinde üretilmiş ve dişe yapıştırmaya hazırdır.
 • Cerec uyumlu blokların yüksek estetik özelliklerinden dolayı doğal dişe benzeyen bir görüntüsü vardır.
 • Cerec CAD-CAM sistemin ölçü netliği eski tip sistemlerden 10 kattan daha fazladır bu sayede üretilen kaplamalarda sızıntı ihtimali çok azalmıştır.
 • Sistem kamera ile ölçü aldığı için hastada bulantı-kusma olmaz.
 • Alçı kalıp elde edilmesi ve bu kalıp üzerinde diş kaplaması üretimi sırasında oluşabilecek hatalar yoktur.

 

Dijital diş hekimliğinin en büyük avantajı silikon kaşık ile alınan sonrasında alçı model elde edilmesi ile devam eden eski sistemin birçok dezavantajının bu sistemde olmamasıdır. Silikon ölçünün ağızdan metal kaşıkla alınması sırasında kaşık ağızdan çıkarılırken ölçü de esnemeye bağlı bir bozulma olur. Çok az deforme olan ölçüye alçı dökülmesi sırasında su alçı oranında değişiklikler ve alçının sertleşme sırasında hacim değiştirmesine bağlı tekrar deformasyon olur. Elde edilen alçı kalıbın üstünde mum işlerken mumun eritilip tekrar soğutulması ve hazırlanan mum kalıbın alçıdan çıkarılması sırasında bir daha deformite oluşur. Bu mum kalıptan son diş kaplaması elde edilmesi sonrası orijinal diş ile üretilen kaplama dişi arasında uyumsuzluklar ve boşluklar oluşacaktır. Kaplamanın içinden alarak ve dişi ağızda yapıştırırken yapıştırıcı ile boşlukları doldurarak uyumsuzluk giderilmeye çalışılır.

Cerec CAD-CAM sistemi ile hastadan alınan dijital tomografik görüntü birleştirilip hastaya cerrahi kılavuz yapılarak dikişsiz diş implantı uygulanabilir.

Sistemde alınmış 3 boyutlu diş tomografisi ve dijital kamera ile diş taraması yazılım üzerinde otomatik olarak eşleşir. Eşleşme sonrası implant uygulanmak istenilen bölgeye 3 boyutlu tomografide simülasyon programında implant yerleştirilir. Elde edilen data tekrar Cerec CAD/CAM cihazına aktarılır ve şeffaf bloklardan cerrahi kılavuz üretilir. İmplant yerleştirme işleminde bu şeffaf plak ağıza yerleştirilir ve üzerinde bulunan delikten implant yeri hazırlanır.

Hastadan dijital ölçü alındığı zaman ileriki yıllarda herhangi bir dişte tedavi ihtiyacı olursa öncesinden hastanın bir kopyası sistemde vardır. Bu kopyadan diş tedavisi yapılabilir.

Sistemin en önemli avantajlarından biri hastaya ait ölçünün kaybolmamasıdır. Hastadan alınan dijital kamera ölçüsü ve bu ölçü üzerinde üretilmiş kaplama sistem içinde kaydedilir. Bu kayıtta ayrıca hastanın diğer dişleri de vardır ve dişlerin sisteme kopyası alınmıştır. İleriki zamanlarda herhangi bir diş kaybında eski görüntü biocopy almak için kullanılabilir.

Dijital diş hekimliği uygulamalarında dijital alınan 3 boyutlu tomografi ve panoramik, periapikal röntgenler diş hekimliği tedavi ve teşhis başarısını çok arttırmıştır.

Analog sistem denilen eski panoramik röntgen sisteminde görüntüler 18 cm’ye 35 cm boyutunda bir röntgen kağıdına aktarılırdı. Bu ebatlarda alınan bir röntgen de detaylar görüntünün röntgen kağıdına basımı sırasında deforme olabilirdi. Sistemin ebatları üzerine basıldığı röntgen kağıdı kadar olduğundan daha detaylı bakmak için mercek ve büyüteçler kullanılmak zorundaydı.

Eski analog periapikal sisteminde ise diş röntgeni alınır ve röntgen banyosu el ile yapılırdı. Önceden hazırlanmış solüsyonlara eski fotoğraf tabı gibi röntgen elde edilirdi. Elde edilen periapikal röntgen 3 cm’ye 2cm ebatlarında olup çok fazla detay vermezdi. RVG teknolojisi ile beraber periapikal sensörleri ile alınan röntgen saniyeler içinde dijital olarak işlenmeye ve bilgisayar ekranında görüntülenebilmeye başlandı. Alınan periapikal görüntü ekran büyüklüğü kadar büyütülebilir.

Dijital diş röntgenleri ile periapikal diş röntgeni, panoramik çene röntgeni ve 3 boyutlu çene tomografisi görüntüleri tamamen bilgisayar ortamında dijital elde edilebilir. Bu sayede elde edilen dijital görüntü istenilen kadar büyütülebilir ve daha net, keskin imajlar elde edilebilir.

3 boyutlu çene tomografisi ile diğer röntgenlerde görülmeyen detay ve dokular izlenebilir. 3 boyutlu dental çene tomografisi ile alınan görüntü çeneyi her yönden incelememize ve çene anatomisini görmemize olanak verir.

Diğer periapikal ve panoramik röntgen 2 boyutludur, yani fotoğraf gibidir. Alınan röntgende üst üste çıkan yapılar ve yakın komşu dokular net ve belirgin izlenemez. Fotoğrafta olduğu gibi 2 kişi farklı mesafelerde durduğunda fotoğraf makinesine yakın olan kişi uzun görünür. Aynı hata 2 boyutlu röntgen kaynaklarında da vardır. Röntgen de şua kaynağına yakın olan obje yanılsamaya sebep olur.3 boyutlu çene tomografisinde ise herhangi bir deformasyon oluşmaz.3 boyutlu olarak tüm dokular kendi şekilleri ile diş tomografisinde görülebilir.

3 boyutlu çene tomografisini diş tedavileri için değerlendirecek olursak;

Çerec 3 boyutlu diş-çene tomografisi içerdiği implant simülasyon yazılımı ile istenilen marka, çap ve boy implantın cerrahi olarak uygunluğunu görmemize olanak vermektedir. İmplant ameliyatı öncesi simülasyonu yapılmış çene tomografisi ekrana açılarak kontrollü şekilde implant uygulaması yapılabilmektedir.

Gömülü bir alt çene 20 yaş dişinin alt çene sinirinden ne kadar önde arkada durduğu panoramik röntgen ile net olarak teşhis edilemez iken 3 boyutlu çene tomografisi ile dişin sinirden her yönden ne kadar uzakta olduğu ölçülebilir. Ayrıca 20 yaş dişinin önünde ve arkasında ne kadar kalınlıkta kemik kalınlığı olduğu ölçülerek daha az travmatik bir çekim planlanabilir.

Bir dental implant yerleştirme operasyonu öncesinde mutlaka bir 3 boyutlu çene tomografisi gerekir. Dental implant yerleştirilecek bölge 3D diş tomografisinde kemik yüksekliği genişliği ve kemik yoğunluğu olarak değerlendirilerek kemik şartları yeterli ise daha az cerrahi işlem ile implant yerleştirilebilir. Eğer kemik yüksekliği, genişliği veya kemik yoğunluğu yeterli değilse implant yerleştirmeden yapılması gereken kemik grefti sinus kaldırma işlemleri planlanabilir.

Diş kanal tedavisi yapılacak bir diş için alınan bir diş tomografisi ile dişin kök kanal yapısı tedavi öncesi değerlendirilebilir ve kök kanal ilişkisi net şekilde izlenerek tedavi şansı arttırılabilir.

3D dental tomografi ile çenedeki kist, tümör, apse benzeri zararlı oluşumlar gömük dişler, kırık dişler net olarak izlenebilir.

Diş implant ameliyatı öncesi hastadan 3D diş tomografisi alınarak ağızdan alınmış dijital ölçü ile birleştirilerek hastaya yapılacak diş implantlarının belirlenmiş yerlerine hasta ağzına kişiye özel hazırlanmış cerrahi kılavuz ile ameliyatsız olarak yerleştirebiliriz. Cerrahi kılavuz sistemi ile yapılan implant ameliyatlarında planlama ile yerleştirilen implantlar mükemmele yakın olarak istenilen yere yerleştirilebilmektedir.

Dijital Panoramik Röntgen Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dijital Panoramik Röntgen Nedir?

Dişlerde meydana gelen komplikasyonların tespiti açısından radyografi yöntemi oldukça önemlidir. Panoramik röntgen ile dişlerin hepsi ve çenedeki tüm sorunlar bir tek röntgen filmi ile görülebilir. Çene kemiğinde bulunan kistler veya tümörlerin teşhisinde ,kemik kayıplarının derecesinin tespitinde ve bazı gözle görülemeyn çürük-kırık gibi durumların teşhisinde röntgenler büyük önem taşır

Tüm cerrahi işlemlerden önce, implant yapımında ve ortodontik işlemlerin öncesine radyografiye başvurulur. Röntgenin dijital ortamda gerçekleştirilmesi hem alınan radyasyonu azaltır hem de görüntü kalitesini artırır. Bu da tabii ki tedavinin olumlu sonuç vermesi üzerinde etkilidir. Bu röntgenler aynı zamanda dört ayrı pozisyondan dişlerin ve çenenin görülmesine yardımcı olur. Diğer metotlara göre daha kaliteli olan bu işlem çocuklar üzerinde de uygulanabilir.

Dijital Panoramik Röntgen Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Bu röntgen daha geniş çeneye sahip olan hastaların tüm çene yapısını gösteren özel bir çekim moduna sahiptir.

 • Yine çocuklar için özel olarak geliştirilmiş bir modu da vardır.
 • Röntgende bulunan ölçek özellikle implant uygulamalarında kolaylık sağlar.
 • Periapikal kalitesini yansıtan film mevcuttur.
 • Gömülü dişleri ve oluşan lezyonları görme şansı veren orthagonal film özelliği vardır.
 • Tüm dişler ve çene yapısı bir röntgen üzerinde görülebilir.
 • Gözle görülmeyen çürük, çatlak, tümör gibi oluşumları fark etmeye yarar.
 • Bu röntgenler sayesinde birçok hastalık erken tanı sayesinde kolayca tedavi edilebilir. Böylece hem maliyet düşer hem de zamandan tasarruf sağlanır.
 • Dijital röntgen sayesinde görüntü kalitesi artmaktadır. Yine daha az radyasyon yaydığı için oldukça sağlıklıdır.
 • Bu röntgenlerde DR sistemi vardır. Bu sistem istenilen oranda büyütme veya küçültme sağlamakta; CD’ye aktarım imkanı vardır, e-mail yoluyla görüntü basılabilmektedir.
 • Dijital diş hekimliği uygulamaları özellikle implant cerrahisinde ve protez planlamasında etkili ve güvenli uygulamalar sunar

CAD/CAM Sistemler Nedir?

Dental Cad/Cam sistemleri diş hekimliğinde bilgisayar desteği ile direk olarak hasta ağzından dijital ölçü alma tarama ve buna uygun restorasyonların hazırlanabildiği günümüz teknolojisidir.

Bu sistem kullanılarak hastaya aynı seansta tedavi yapılan dişe üst restorasyonu da tamamlanabilmektedir. Hem estetik hem de tek seans gibi çok daha kısa sürede tedavinin tamamlanabilmesi hasta ve hekim açısından bu sistemlerin en büyük avantajıdır.

Bir diğer önemli avantajı da daha önceleri hasta ağzından ölçü maddeleri kullanılarak alınan ölçülerin hastada oluşturduğu bulantı refleksinin olmamasıdır.

Bu sistemle yapılan tedavilerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Kanal tedavisi sonrası aşırı harap dişlerin restorasyonu

Daha önce restore edilmiş dişlerin daha estetik ve daha uyumlu restorasyonlarla değiştirilmesi

İnley-onley porselen dolgular

İmplant üstü full porselen restorasyonlar vb

Dijital sistemler ile gülüş tasarımı

Estetik diş hekimliğinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen gülüş tasarımı da günümüz dijital diş hekimliği uygulamaları ile daha kolay ve daha hızlı bir uygulama haline gelmiştir

Planlamanın yapıldığı seansta hastaya son görüntüsünün nasıl olacağını bir görüntü üzerinde sunabilme imkanı hem hasta hem de hekim açısından çok daha faydalı olmaktadır

Hastaya sunulan 3 boyutlu görüntü sayesinde fonksiyon ve estetik sağlanırken hastanın tüm beklentilerinin de hekim tarafından anlaşılabilmesini sağlayan bilgisayar destekli çeşitli programlar ile diş hekimliği yeni bir boyut kazanmıştır.

Dental CAD/CAM sistemleri gün geçtikçe daha da gelişmekte ve diş hekimliğinde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde daha doğru ölçümler elde edilebilmekte ve restorasyonlar daha hassas bir şekilde hazırlanabilmektedir. Ayrıca, dijital teknolojinin sağladığı hızlı işleme süreleri sayesinde hasta bekleme süreleri azalmakta ve tedavi süreci daha verimli hale gelmektedir.

Dental CAD/CAM sistemleri, diş hekimliği alanında devrim niteliğinde bir adım olup hem hastalar hem de diş hekimleri için birçok avantaj sunmaktadır. Teknolojinin sürekli olarak ilerlemesiyle birlikte, gelecekte bu sistemlerin daha da yaygınlaşması ve diş tedavilerinin daha hızlı, daha hassas ve daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Myra Dental olarak, en son teknolojilere yatırım yaparak hastalarımıza en iyi tedavi deneyimini sunmayı hedeflemekteyiz.

Gönder
Merhaba,
Detaylı Bilgi ve Randevu Almak için Hemen WhatsApp Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz!