Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Çene ve Diş Cerrahisi

2 Videos

İçindekiler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, diş ve çene sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Diş sağlığı alanında karşılaşılan problemlerin çözümü için ağız, diş ve çene cerrahisi önemli bir yere sahiptir. Modern tıbbın sunduğu yenilikçi tedavi yöntemleri sayesinde, pek çok karmaşık durum başarıyla tedavi edilebilmekte ve hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilmektedir. Bu yazımızda, ağız, diş ve çene cerrahisinin ne olduğunu, hangi hastalıkların bu uzmanlık dalı kapsamında tedavi edildiğini ve bu tedavilerin hasta üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Ağiz, Diş Ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, diş ve çene cerrahisi, ağız boşluğu, dişler, çeneler ve yüz kemikleri ile ilgili hastalıkların, yaralanmaların ve kusurların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunu kapsayan bir tıp ve diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, yüksek düzeyde eğitim almış cerrahlardır ve hem cerrahi hem de non-cerrahi prosedürleri içeren geniş bir tedavi yelpazesi sunarlar. Ağiz, diş ve çene cerrahisi alanındaki tedaviler, fonksiyonel iyileştirmelerin yanı sıra estetik sonuçlar da sağlamayı amaçlar.

Türkiye’de ağız, diş ve çene cerrahı olmak için diş hekimliği fakültesinden mezun olunmalı ve Diş Hekimiliği Uzmanlık Sınavı’nda (DUS) başarılı olarak ağız, diş ve çene cerrahisi alanında 4-6 yıl süren bir ihtisas programını tamamlamak gerekmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanı, minimal invaziv girişimlerden, genel anestezi altında gerçekleştirilen kompleks cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede tedavi sağlar. Tedavi yöntemleri, hastanın spesifik durumlarını dikkate alarak, en uygun müdahale planının belirlenmesi üzerine kuruludur. Tedaviler, yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.Ağız, diş ve çene cerrahisinde uygulanan bazı tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir : 

Apikal Rezeksiyon

Apikal rezeksiyon, kanal tedavisi ile birlikte uygulanan veya kanal tedavisine rağmen iyileşmeyen ve diş kökünün ucunda kistik ya da apseli oluşumlar meydana geldiğinde uygulanan bir cerrahi işlemdir. En fazla radiküler kistlerin cerrahi tedavisinde kullanılır. Bu işlem, diş kökünün etkilenen ucunun dikkatlice temizlenmesi ve enfekte dokunun alınmasıyla gerçekleştirilir.Apikal rezeksiyon tedavisi lokal anestezi altında yapılır, bu sayede işlem sırasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Hem lokal hem de cerrahi açıdan yüzde %65 civarında  başarı oranlarına sahip olan tedavi, dişin korunmasına ve daha fazla sağlık sorununun önlenmesine yardımcı olur.

Apikal rezeksiyon daha çok üst ve alt çene ön dişlerde endikedir. Üst çenede maksiller sinüs pozisyonuna bağlı cerrahi sınırlamalardan ve büyük azı dişi palatinal köklerden dolayı azı dişleri için tercih edilmez. Alt çenede sinir dokusuna yakınlığı sebebiyle azı ve 2. küçük azı dişleri için tercih edilmez.

Radiküler kist veya diş apsesi alındıktan sonra kalan diş kökü dişin yarısından az ise diş kemik desteği azalacağı için tedavi başarı şansı ve dişin kalıcılığı da az olacağından tercih edilmez. Apikal rezeksiyon tedavisi öncesi diş kanal tedavisi mutlaka yenilenmelidir. 

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yirmi Yaş Diş Çekimi ve Cerrahisi

Yirmi yaş dişleri, en son çıkan dişlerdir ve çoğu zaman çene yapısındaki darlık nedeniyle tam olarak çıkmakta zorlanır veya yarıda kalabilir. Çene yapısı dışında dişin sürme açısı da dişin sürmesini ve ağızda konumlanmasını engelleyebilir. Komşu dişe doğru açılı ve yanak-damak tarafına açılı çıkan yirmi yaş dişleri de yanlış sürmüş dişlerdir. Bu durumda, dişin sağlıklı bir şekilde ağızda kalması mümkün olmadığı için dişin çekilmesi gereklidir. Yirmi yaş dişi cerrahisi, bu dişleri diş etinde ufak bir kesim yaparak dikkatlice çıkarmayı içerir.

Sürmüş yirmi yaş dişlerinin çekimi diğer dişlere göre daha dikkatli yapılması gereken tedavilerdir. Alt çenedeki yirmi yaş dişi bölgesi çenenin en sert kemiğe sahip bölgelerindendir ve kanlanması daha zayıftır. Çekim sırasında kemik ve diş kırığı oluşturmadan çekime azami dikkat edilmelidir. Üst çenede ise yanak yağ dokusu ve maksiller sinüs dokusuna dikkat edilmelidir. Bunun dışında üst çenede yirmi yaş dişi üst çenenin tüber bölgesi denen kısmındadır ve çekim dikkatli yapılmalıdır.

İşlem, lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Cerrahi müdahale sonrasında, genellikle ilk üç gün boyunca azalan şiddette ağrı gözlemlenebilir. Bu normal bir iyileşme sürecinin parçasıdır. Ancak, işlemden sonraki üçüncü günün ardından ağrının şiddetinde bir artış yaşanması, işlem yapılan bölgede bir enfeksiyonun başlamış olabileceğine işaret eder. Bu durumda, olası komplikasyonları önlemek için en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır. Yirmi yaş dişi cerrahisi, operasyondan sonrası bakım, ağrı yönetimi ve enfeksiyon riskinin minimize edilmesi ile başarılı bir şekilde tamamlanacaktır.

Diş İmplantları

Diş kaybının modern ve kalıcı bir çözümü olan diş implantları, eksik dişlerin yerine konulur. Titanyum ve titanyum alaşımlarından yapılan ve çene kemiğine yerleştirilen  implantlar, doğal dişin kökünü taklit eder. Üzerine monte edilen protez dişlerle birlikte, hem estetik bir görünüm kazandırır hem de çiğneme ve konuşma işlevlerini iyileştirir. Diş implantları, doğal dişlere en yakın hissi veren çözümdür ve daha uzun ömürlü bir tedavi seçeneğidir. İmplant tedavisi, iyi bir ağız sağlığına sahip olan ve yeterli çene kemiği yoğunluğuna sahip bireyler için uygundur. Kemik miktarı azlığında ileri cerrahi yöntemleri ve kemik ogmentasyonları ile implant yapılabilir. 

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Kemik Ogmentasyonları (Kemik Artırma İşlemleri)

Kemik ogmentasyonu, dental implant tedavisi öncesinde kemik hacminin yetersiz olduğu durumlarda uygulanan prosedürlerdir. Bu işlemler, hastanın çene yapısına ek kemik hacmi ve kalitesi kazandırmayı amaçlar. Kemik hacmi yetersizse, kemik ogmentasyonu implant tedavisinin aşamalarından ilkidir. Kemik grefti kullanımı, kemik genişletme teknikleri ve sinüs liftingi gibi yöntemlerle, implantların desteklenmesi için gerekli olan kemik yapıları güçlendirilir. Kemik grefti, hastanın kendi vücudundan veya biyouyumlu malzemelerden alınan kemik parçacıklarının, hacmi artırılacak bölgeye eklenmesi işlemidir. Kemik genişletme, kemik yapısını dikkatlice genişleterek daha fazla implant yerleştirme alanı oluşturur. Sinüs liftingi ise, üst çene bölgesindeki sinüs boşluğunun tabanını kaldırarak buraya ekstra kemik yerleştirilmesini sağlar.Bu prosedürler, dental implantların başarılı bir şekilde yerleştirilmesi ve uzun süreli dayanıklılığının sağlanması için kritik öneme sahiptir.

Sinüs Tabanı Yükseltme İşlemleri

Sinüs tabanı yükseltme işlemi, üst çene bölgesinde maksiller sinüs bölgesinde yeterli kemik yüksekliği olmayan hastalarda dental implant uygulaması öncesinde veya sırasında yapılan bir kemik artırma prosedürüdür. Sinüs tabanı kaldırma işlemlerinde birden fazla teknik kullanılır. Maksiller sinüs genişliği ve kaldırılacak sinüs tabanı yüksekliği tedavi öncesi operasyon protokollerini belirler. 3 boyutlu tomografi ile değerlendirme yapılmadan sinüs lifting işlemi yapılmamalıdır. Sinüs değerlendirmesi öncesi sinüzit enfeksiyonu ve sinüs kisti mutlaka 3 boyutlu tomografi ile incelenmelidir.

Bu işlem, maksiller sinüsün tabanının yükseltilerek implant için fiziksel olarak yer kazanılması, implantın destekleneceği kemik hacminin artırılmasını amaçlar. Yöntem, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve dental implant tedavisinin başarısını artırır. Sinüs tabanı yükseltme işlemi sırasında kemik grefti kullanılması gerekebilir.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Preprotetik Cerrahi Operasyonları

Preprotetik cerrahi, hareketli damak şeklinde olan protezlerin (örneğin, tam veya kısmi diş protezleri) daha iyi oturması ve fonksiyon görmesi için yapılan cerrahi işlemleri kapsar. Çene kemiğinde düzensiz kemik büyümesi şeklinde izlenen kemik toruslarının alınması işlemi bir preprotetik cerrahi işlemidir. Ayrıca yanak tarafında yapılan vestibüloplasti işlemi de protez için hazırlayıcı cerrahi işlemdir. Köprü ve diş kaplamaları öncesinde de kas bağlantılarının kesilmesi şeklinde frenektomi operasyonlarını ve dişeti ataşmanlarının hazırlanmasını da içerir. Bu işlemler, kemik düzeltmeleri, yumuşak doku düzenlemeleri ve diğer ağız içi yapıların yeniden şekillendirilmesini içerebilir. Amacı, protezlerin daha konforlu ve işlevsel olmasını sağlamaktır.

Travmatik Diş Yaralanmaları ve Destekleyici Dokuların Bakımı

Travmatik diş yaralanmaları, dişlerin ve destekleyici dokuların (diş etleri, periodontal ligament, çene kemiği) çarpma, düşme veya kaza gibi nedenlerle zarar görmesini içerir. Bu tür yaralanmaların tedavisi, hasarın boyutuna ve türüne bağlı olarak değişir ve splintleme, reimplantasyon (dişin yerine yerleştirilmesi), endodontik tedaviler veya cerrahi müdahaleleri içerebilir. Çene kemiği kırıkları kadar çene eklemi zedelenmeleri de önemlidir. Çene kemiği kondili ve temporomandibular eklem travmatik diş yaralanmalarında mutlaka değerlendirilmelidir. Çene açma kapama hareketlerinde kısıtlılık ve çene ekleminden açma kapama sırasında ses gelmesi kalıcı hasar belirtisi olabilir.Uzun dönem takip, tedavinin başarısını değerlendirmek ve olası komplikasyonları önlemek için önemlidir.

Çene Kist ve Tümörlerinin Tanı ve Tedavileri

Çene kistleri ve tümörleri, çene kemiklerinde diş kökü etrafında veya çevreleyen yumuşak dokularda oluşan patolojik büyümelerdir. Bu kist ve tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir ve doğru tanı için detaylı klinik muayene ve 3 boyutlu tomografi gibi gelişmiş görüntüleme teknikleri gereklidir. Çene kistleri kemik kistleri ve yumuşak doku kistleri şeklinde izlenir. Kist cerrahisi sonrasında veya öncesinde ön tanıya bağlı olarak patoloji sonucu istenebilir. Öncesinde istenecek patoloji sonucu için doku biyopsisi alınmalıdır.

Tedavi yöntemleri, lezyonun tipine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Enükleasyon ve marsüpiyalizasyon şeklinde 2 cerrahi yöntem izlenir. Kist türüne ve büyüklüğüne, konumuna bağlı olarak tedavi protokolü değişebilir. Cerrahi eksizyon, etkilenen dokunun tamamen çıkarılmasını içerirken, radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer yöntemler de özellikle malign vakalar için uygulanabilir. Bu prosedürler, hastanın sağlık durumunu iyileştirmek ve potansiyel komplikasyonları önlemek amacıyla dikkatlice planlanır.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi, çene ve yüz kemiklerindeki yapısal bozuklukları düzelten, hem estetik hem de fonksiyonel iyileştirmeleri hedefleyen bir cerrahi işlemdir. Bu işlem, geleneksel ortodontik tedavilerin tek başına çözemediği ileri düzeydeki çene düzensizlikleri ve diş sıralama problemleri için uygulanır. Ortognatik cerrahi süreci, çene kemiğinin kesilip, hastanın ihtiyacına göre yeniden konumlandırılmasını içerir, böylece dişlerin ve çenelerin doğru hizalanması sağlanır. Bu cerrahi müdahale, sadece hastanın gülüşünü estetik açıdan iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çiğneme, konuşma ve nefes alma gibi temel fonksiyonları da önemli ölçüde geliştirir. Tedavi planlaması, genellikle detaylı ortodontik değerlendirmelerle desteklenir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir, bu sayede ortognatik cerrahi, çene ve dişlerdeki karmaşık düzensizliklerin başarılı bir şekilde çözülmesinde kilit bir rol oynar. 

Ortognatik cerrahi öncesinde, genellikle hastanın çene ve dişlerindeki uyumsuzlukları düzeltmek için ortodontik tedavi (diş telleri)  uygulanır. Bu tedavi, cerrahi işlemin başarısını artırmak ve sonuçları optimize etmek için çene yapısını ve diş sıralamasını ideal hale getirmeyi amaçlar. Ortodontik tedavi süreci, bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterir ve genellikle cerrahiye hazırlık aşaması olarak görülür.Ortognatik cerrahi de aşağıdaki hastalıkların tedavi edilmesi hedeflenir : 

 • Büyük çene uyuşmazlıkları (ön-arka, dikey veya enine)
 • Uyku apnesi ve solunum yolu problemleri
 • Yüz kemikleri ve yumuşak dokular arasındaki uyumsuzluklar
 • Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları
 • Yüz asimetrisi ve orantısızlıklar

1.Maksiller Osteotomi: Üst Çene Düzeltme Ameliyatı

Maksiller osteotomi, üst çenedeki yapısal sorunların düzeltilmesi için yapılan bir çene cerrahisi işlemidir. Bu ameliyat ile çeşitli sorunlar etkili bir şekilde çözümlenebilir.

 • Üst Çenede Gerilik: Üst çenenin yetersiz gelişimi düzeltilir.
 • Çapraz Kapanış: Üst ve alt dişlerin düzgün kapanmaması sorunu giderilir.
 • Diş Hizası Sorunları: Çok fazla ya da çok az diş görünümü düzeltilir.
 • Açık kapanış: Üst ve alt ön dişler  arasındaki aşırı mesafe veya tam kapanmama sorunları çözülür.

Üst çene düzeltme ameliyatı sırasında, üst çene ve dişlerin çatısı(sinüs  çukurlarının altındaki bölüm) kesilerek tek bir birim halinde hareket edebilir şekilde ayarlanır. Bu sayede, üst dişler alt dişlerle doğru hizaya getirilene kadar öne doğru taşınır ve sabitlenir.

Üst çene düzeltme ameliyatı sonrası, bazen azı dişleri arasında tam kapanmayan bir boşluk oluşabilir, bu durum yemek yeme işlemini zorlaştırabilir. Böyle bir sorunla karşılaşılması halinde, doktor diş yüzeylerini düzeltmek veya azı dişlerinin bulunduğu kemiklere ek müdahalelerde bulunarak sorunu çözebilir. Bu işlem, hem estetik hem de fonksiyonel bir iyileşme sağlayarak hastanın yaşam kalitesini artırır.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

2.Mandibular Osteotomi: Alt Çene Düzeltme İşlemi

Mandibular osteotomi, geriye doğru çekilmiş veya aşırı öne çıkmış alt çenenin düzeltilmesi için yapılan bir çene cerrahisi işlemidir. Bu tedavi, alt çene kemiğinin belirli bir noktadan kesilerek yeniden konumlandırılmasını içerir.

Mandibular Osteotomi İşleminin Adımları:
 • Kesim Yöntemi: Cerrah, azı dişlerinin hemen arkasından, çene kemiğini boydan boya keser. Bu kesim, çenenin öne veya gerektiğinde arkaya doğru hareket edebilmesini sağlar.
 • Çene Hareketi: Kesim sonrası, alt çene istenen yeni pozisyona doğru yavaşça kaydırılır. Bu hareketle, çenenin alt ve üst dişlerle doğru hizalanması sağlanır.
 • Sabitleme: Çene, yeni konumunda iyileşene kadar vidalar ve plakalar kullanılarak kemiklere sabitlenir. Bu sayede, ameliyat sonrası çene stabilitesi korunur ve iyileşme süreci desteklenir.

Mandibular osteotomi ile alt çenenin konumu düzeltilerek, hem estetik görünümde hem de çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonlarda önemli iyileşmeler elde edilir. Bu işlem, çene yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan birçok sorunu çözmede etkili bir yöntemdir.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

3.Çene Kırıklarının Tedavisi

Çene kırıkları, genellikle travma sonucu meydana gelir ve çene kemiklerinin bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Tedavi, kırığın konumu, şiddeti ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Konservatif tedaviler, çene kırıklarının hafif formları için kullanılabilirken, daha ciddi kırıklar cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi tedavi, kırık parçalarının yeniden hizalanması ve sabitlenmesini içerir.

4.Çene Eklemi Rahatsızlıklarının Tedavisi

Çene eklemi hastalıkları (TMJ hastalıkları), çene eklemi ve çevresindeki yapıların işlev bozukluklarına neden olan durumları kapsar. Tedavi yöntemleri, hastanın semptomlarının şiddetine ve hastalığın nedenine bağlı olarak değişir ve ilaç tedavisi, fizyoterapi, ısırık splintleri veya cerrahi müdahaleleri içerebilir.

5.Çene Ucu Cerrahisi (Genioplasti) Ne Zaman Gerekir?

Genioplasti, çene yapısındaki önemli bozuklukların düzeltilmesi amacıyla yapılan estetik bir çene cerrahisi işlemidir ve estetik diş cerrahisi olarak da bilinir. Bu işlem, özellikle alt ve üst çenenin geriye doğru çekilmiş olması veya çene kemiğinde eksiklikler gibi durumlar için uygundur. Amacı, çeneleri daha uygun bir konuma getirerek sabitlemektir. Cerrahlar bu işlem sırasında çene yapısını değiştirebilir veya yeniden şekillendirebilir. Genioplasti, hem estetik hem de fonksiyonel iyileştirmeler sağlamak amacıyla gerçekleştirilir ve çene yapısındaki düzensizlikleri gidererek hastanın genel yüz estetiğini ve işlevselliğini artırır.

Çene ameliyatları, ağız ve çene cerrahisi uzmanları (OMS) tarafından yapılır ve genellikle aşağıdaki durumlar için gereklidir:

 • Konuşmada zorluk çekme
 • Düzensiz ya da kronik ağız yoluyla nefes alma
 • Çiğneme veya ısırmada güçlük
 • Yüz görünümünde belirgin bozukluklar
 • Yutkunmada zorluk
 • Çene veya çene eklemi (TME) ağrıları ve buna bağlı baş ağrıları
 • Dişlerin aşırı şekilde aşınması
 • Ağız kapalıyken dişler arasında boşluk kalması (açık ısırık)
 • Yüzün asimetrik görünümü
 • Yüzde travma sonucu oluşan yaralanmalar
 • Doğuştan gelen yüz kusurları
 • Alt veya üst çenenin anormal şekilde geriye ya da ileriye olması
 • Uyku apnesi ve üst solunum yolları ile ilgili problemler, horlama dahil
, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Genioplasti

Modern Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uygulamaları

Modern ağız, diş ve çene cerrahisi uygulamaları, hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Bu alandaki ilerlemeler, sadece teknolojik gelişmelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda cerrahi yöntemlerin, hasta yönetiminin ve postoperatif bakımın yeniden şekillendirilmesini kapsar. Günümüzde, multidisipliner bir yaklaşım ön plana çıkmakta, hasta merkezli tedavi planları daha fazla özelleştirilmekte ve bütüncül sağlık hedeflerine ulaşmak için cerrahi olmayan yöntemlerle birleştirilmektedir.

Bu çağdaş yaklaşımlar, tedavi süreçlerini daha etkili ve hasta dostu hale getirirken, aynı zamanda estetik ve fonksiyonel sonuçları maksimize etmeyi hedefler. Ağız, diş ve çene sağlığının genel sağlıkla olan yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu modern uygulamalar, hastaların sadece lokal tedavi ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda genel sağlıklarını ve psikolojik sağlıklarını da desteklemektedir. Tedavi süreçlerindeki bu kapsamlı ve yenilikçi yaklaşımlar, hem tedavi başarısını artırmakta hem de hastaların tedavi sonrası yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Teknolojik Gelişmeler ve Cerrahi Teknikler

Modern ağız, diş ve çene cerrahisi, gelişen teknolojiler ve yenilikçi cerrahi teknikler sayesinde, tedavi süreçlerini ve sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Bu ilerlemeler, hasta konforunu artırırken, müdahalelerin daha az invaziv olmasını ve iyileşme süreçlerinin hızlanmasını sağlamaktadır. Özellikle 3D görüntüleme ve planlama, robotik cerrahi ve lazer kullanımı gibi teknolojik gelişmeler, cerrahların daha hassas ve etkin müdahaleler yapmasına olanak tanır. 

3D Görüntüleme ve Planlama

3D görüntüleme ve planlama, cerrahların hastaların çene, diş ve yüz yapılarını üç boyutlu olarak görüntülemesini sağlar. Bu teknoloji, özellikle karmaşık cerrahi müdahalelerin planlanmasında büyük bir öneme sahiptir. İmplant yerleştirme, ortognatik cerrahi ve diğer rekonstrüktif işlemler sırasında, 3D planlama cerrahların işlemleri daha doğru ve güvenli bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, ağız, diş ve çene cerrahisindeki en modern ve yenilikçi uygulamalardan biridir. Bu teknik, cerrahların daha hassas müdahaleler yapmasını sağlar, özellikle zor erişilebilen bölgelerde büyük bir avantaj sağlar. Robotik sistemler, cerrahın el hareketlerini milimetrik bir hassasiyetle taklit ederek, müdahalelerin daha az invaziv olmasına ve hastaların daha hızlı iyileşmesine olanak tanır.

Lazer Kullanımı

Lazer teknolojisi, diş hekimliği ve ağız, diş,ve çene cerrahisinde geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Kesme, şekillendirme ve bazen doku onarımı işlemleri için kullanılan yüksek enerjili ışık hüzmesi, kanama, enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Lazerler, diş eti tedavilerinden, frenülektomi  (dil bağı veya dudak bağı gibi dokuların normalden daha kısa veya sıkı olması durumu)  operasyonlarına ve lezyonların çıkarılmasına kadar birçok prosedürde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Anestezi ve Sedasyon Yöntemleri

Modern diş hekimliği ve ağız, diş, çene cerrahisinde, anestezi ve sedasyon yöntemleri, hastaların tedavi sürecinde konfor ve rahatlık yaşaması için hayati önem taşır. Bu yöntemler, ağrıyı kontrol altına alır, kaygıyı azaltır ve tedavi sürecini hastalar için daha katlanılabilir hale getirir. Anestezi ve sedasyon, uygulamanın türüne ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir.

 • Lokal Anestezi: Cerrahi müdahale yapılan bölgeyi uyuşturur. Hastanın bilinci açıkken, ağrı hissetmesini önler. Diş çekimi, dolgu ve diğer rutin diş tedavilerinde yaygın olarak kullanılır.
 • Sedasyon: Hafif, orta veya derin olabilir. Hasta, sedatif ilaçlar aracılığıyla rahatlatılır, ancak tamamen uyutulmaz. Hafif ve orta düzeyde sedasyon, hasta ile iletişim kurulabilmesini sağlarken, derin sedasyon daha fazla rahatlama ve azaltılmış bilinç düzeyi sağlar.
 • Genel Anestezi: Hastayı tamamen bilinçsiz hale getirir ve vücut fonksiyonlarının yakından izlenmesini gerektirir. Karmaşık cerrahi müdahalelerde, hastanın durumuna göre tercih edilir.

Minimal İnvaziv Yöntemler

Minimal invaziv yöntemler, diş hekimliği ve ağız, diş ve çene cerrahisinde, müdahalenin etkisini en üst düzeye çıkarmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için geliştirilmiştir. Bu yöntemler, dokuya mümkün olan en az zararı vererek tedaviyi gerçekleştirme prensibine dayanır. Minimal invaziv yaklaşımlar, hem estetik hem de fonksiyonel sonuçları optimize ederken, hastanın tedavi sürecindeki rahatsızlığını en aza indirir.

 • Lazer Cerrahisi: Kesme, şekillendirme ve doku onarımı için yüksek enerjili ışık kullanır. Geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla daha az kanama, enfeksiyon riski ve hızlı iyileşme sağlar.
 • Mikrocerrahi: Özellikle kök kanalı tedavileri ve periodontal cerrahi gibi alanlarda kullanılır. Mikroskoplar ve diğer özel aletler, cerrahın daha hassas müdahaleler yapmasını sağlar.
 • Ultrasonik Cerrahi: Yumuşak doku ve kemik işlemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Ultrason dalgaları aracılığıyla yapılan kesikler, dokunun daha hızlı iyileşmesini ve daha az travma yaşanmasını sağlar.

Hastalar için Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Süreci

Ağız, diş ve çene cerrahisi süreci, hastalar için birçok aşamadan oluşur. Bu süreç, hastanın ilk muayenesinden başlayarak tedavi planlaması, cerrahi müdahale ve sonrasındaki iyileşme dönemine kadar devam eder. Her bir aşama, tedavinin başarısı ve hastanın konforu için kritik öneme sahiptir.

Tanı ve Tedavi Planlaması

Tedavi süreci, ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme ve tanı ile başlar. Bu aşamada, ağız,diş ve çene cerrahları, radyografiler (X-ray), bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları ve 3D görüntüleme gibi ileri teknoloji görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastanın durumunu detaylı bir şekilde analiz eder. Hastanın genel sağlık durumu, geçmiş tıbbi öyküsü ve beklentileri göz önünde bulundurularak, en uygun tedavi planı hazırlanır. Bu planlama aşaması, tedavinin başarısında hayati rol oynar.

Cerrahi Müdahaleler ve Sonrası

Cerrahi müdahale, planlanan tedavi stratejisine göre gerçekleştirilir. Müdahale, lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. Cerrahi işlem, implant yerleştirme, diş çekimi, apikal rezeksiyon, kist operasyonları veya daha kompleks prosedürler gibi çeşitli işlemleri içerebilir. Cerrahi sonrası, hasta, operasyonun türüne bağlı olarak belirli bir iyileşme sürecinden geçer. Hastalar, operasyon sonrası ağrı, şişlik ve hafif kanamalar yaşayabilirler, ancak bu semptomlar uygun bakım yönergeleri ve ağrı yönetimi ile kontrol altına alınabilir.

İyileşme Süreci ve Bakım Önerileri

İyileşme süreci, hastanın hızlı ve etkili bir şekilde toparlanmasını sağlamak için önemlidir. Hastalara, operasyon sonrası dönemde uymaları gereken ağız hijyeni, beslenme ve aktivite kısıtlamaları hakkında detaylı bilgiler verilir. İyileşme sürecinde, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için antibiyotikler ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar reçete edilebilir. Hastaların, ağız, diş ve çene cerrahlarının önerilerine sıkı sıkıya uyması ve kontrol randevularına düzenli olarak katılması, tedavi sonuçlarının başarısı için kritik öneme sahiptir.

, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Sıkça Sorulan Sorular

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, diş ve çene cerrahisi, ağız içi ve çene yapısındaki hastalıkların, yaralanmaların ve anomalilerin teşhisi, cerrahi müdahalesi ve tedavisini kapsayan bir tıp dalıdır. Bu alanda yapılan müdahaleler, diş çekimleri, gömülü diş operasyonları, çene ve yüz kemiklerinin düzeltilmesi, kist ve tümörlerin çıkarılması gibi geniş bir yelpazeyi içerir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Tedavileri Ne Kadar Sürer?

Tedavi süresi, müdahalenin türüne ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Basit bir diş çekimi birkaç dakika sürebilirken, çene cerrahisi gibi daha karmaşık işlemler birkaç saat sürebilir. Hastanın tam iyileşme süreci ise birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Tedavileri Ağrılı mıdır?

Cerrahi müdahaleler sırasında hastalar genellikle lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi altında oldukları için ağrı hissetmezler. Operasyon sonrasında yaşanabilecek hafif ağrı ve rahatsızlık, cerrahların önereceği ağrı kesicilerle yönetilebilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Tedavilerinin Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi müdahalenin belli başlı riskleri bulunmaktadır. Bunlar arasında enfeksiyon, kanama, sinir hasarı ve iyileşme sürecinde yaşanabilecek komplikasyonlar sayılabilir. Ancak, deneyimli bir cerrah tarafından yapılan ve doğru postoperatif bakım ile bu riskler minimalize edilebilir.

Gömülü Dişlerin Belirtileri Nelerdir?

Gömülü dişler genellikle ağrı, çevre dokularda şişlik ve enfeksiyon, diğer dişlerde yer değişikliği veya çapraşıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Çene Eklemi Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Çene eklemi bozuklukları, çene hareketlerinde zorlanma, ağzı açıp kapamada sıkıntı ve ses( kliking), çene ekleminde ağrı, yüzde ağrı ve baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Ağız, Diş ve Çene Bölgesindeki Kist ve Tümörlerin Belirtileri Nelerdir?

Ağız, diş ve çene bölgesindeki kist ve tümörler, şişlik, ağrı, dişlerde hareketlilik veya kayıp, ve bazen de yüzde asimetri gibi belirtilere neden olabilir. Hiçbir belirti vermeyen ve röntgen ile teşhis edilen kist ve tümörler de vardır.

Diş Eti Cerrahisi Nedir?

Diş eti cerrahisi, diş eti hastalıklarının tedavisi, diş eti çekilmelerinin düzeltilmesi veya estetik geliştirmeler amacıyla yapılan cerrahi müdahalelerdir. Bu işlemler, diş etlerinin sağlığını iyileştirmek ve dişlerin daha estetik görünmesini sağlamak için yapılır.

Gönder
Merhaba,
Detaylı Bilgi ve Randevu Almak için Hemen WhatsApp Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz!