Antalya Çocuk Diş Hekimliği : Pedodonti

İçindekiler

Pedodonti, Pedodonti – Çocuk Diş Hekimliği

Çocukluk dönemi, sağlıklı diş ve ağız bakım alışkanlıklarının temellerinin atıldığı kritik bir zamandır. Bu dönemde, çocukların diş hekimleriyle erken yaşta tanıştırılmaları, sağlıklı ağız bakımı rutinlerinin benimsenmesinde ve bunun hayat boyu sürdürülebilirliğinin sağlanmasında gereklidir. Pedodonti, yani çocuk diş hekimliği, bebeklikten ergenliğe kadar olan süreçte- doğumdan 15 yaşına kadar- çocukların diş sağlığını koruyup geliştirmeyi amaçlayan bir uzmanlık dalıdır. Pedodontistler, çocuklarda sağlıklı diş gelişimini teşvik eden koruyucu uygulamaları gerçekleştirir.

Sağlıklı dişler sadece iyi bir beslenme için değil, aynı zamanda çocukların özgüveninin gelişimi için de önemlidir. 

Çocuk diş sağlığında, erken tanı ve tedavi, gelecekteki diş kayıplarını veya daha ciddi sağlık sorunların engellenmesinde en önemli faktördür. Çocuklarda diş çürükleri ya da diğer ağız ve diş sorunlarının ilk belirtileri ortaya çıktığında, hızla bir pedodontistin uzmanlık ve rehberliğine başvurmak, sağlıklı gülüşlerin korunmasına katkıda bulunur.

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Nedir?

Pedodonti, 0-15 yaş arası çocukların diş ve çene gelişimini, diş sağlığını korumayı ve tedavi etmeyi amaçlayan diş hekimliğinin bir dalıdır. Çocuk diş hekimliği, çocukların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çocukların tabiatına özgü yöntemlerle tedavi uygulamayı içerir. Pedodonti, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişim özelliklerine uygun tedavi yaklaşımları geliştirmek için pediatrik bilgi ve becerileri bir araya getirir.

Çocuklarda Diş Sağlığının Önemi

Çocuklarda sağlıklı dişler, doğru beslenme, konuşma gelişimi ve estetik bir gülümseme için gereklidir. Süt dişlerinin sağlığı ise kalıcı dişlerin doğru yerleşimi ve genel ağız sağlığı için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, çocukluk çağındaki sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlıkları, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturur. Erken yaşta kazanılan doğru fırçalama teknikleri, düzenli çocuk diş hekimi ziyaretleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diş çürükleri ve periodontal hastalıklar gibi ağız sağlığı problemlerinin önlenmesinde büyük rol oynar.

Pedodonti, Pedodonti – Çocuk Diş Hekimliği

Çocukluk Döneminde Karşılaşılan Diş Sağlığı Problemleri

Çocukluk döneminde çeşitli diş sağlığı problemleri ortaya çıkabilir. Bunlar arasında en sık rastlananlar:

 • Diş Çürükleri: Çocuklarda en yaygın görülen oral sağlık problemidir. Şekerli ve asitli gıdaların aşırı tüketimi ve yetersiz ağız hijyeni çürüklere yol açabilir.
 • Diş Eti Hastalıkları: Yetersiz ağız bakımı, diş eti iltihabına ve daha ciddi diş eti hastalıklarına neden olabilir.
 • Diş Travmaları: Çocukların aktif yaşam tarzları, diş travmalarına daha yatkın olmalarına neden olabilir. Düşmeler, spor yaralanmaları ve kazalar diş kırıklarına veya diş kayıplarına yol açabilir.
 • Maloklüzyon (Çapraşık Dişler): Genetik faktörler, yanlış süt dişi düşme zamanlamaları veya alışkanlıklar (örneğin, parmak emme) nedeniyle dişlerde çapraşıklık görülebilir. Erken yaşlarda ortaya çıkan çapraşık (düzensiz) dişlerin tedavisi mümkündür.

Çocuklarda Uygulanan Pedodonti̇ Tedavi̇leri̇

Çocuklara uygulanan pedodontik tedaviler, minik hastaların ağız ve diş sağlığını korumak ve geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tedaviler, çocukların yaşlarına ve özel ihtiyaçlarına uygun şekilde seçilir. Çocuklara yönelik pedodontik tedaviler aşağıdaki gibidir : 

Florür Tedavisi

Çocuk dişlerinde flor uygulaması, çocukların dişlerini çürüklere karşı korumak için kullanılır. Florür, dişlerin direncini artırarak çürük oluşumunu önler ve diş minesini güçlendirir.

Fissür Örtücüler

Fissür örtücüler, çürüğe karşı koruma sağlamak amacıyla, henüz çürük oluşmamış veya yalnızca mine seviyesinde çürüğe sahip olan azı dişlerine uygulanan bir koruyucu çocuk diş hekimliği tedavisidir.Bu yöntem, yiyecek artıklarının birikmesini önleyerek çürük riskini azaltır.

Diş Kanal Tedavisi

Çocuklarda kök kanal tedavisi,  dişin iç kısmında bulunan ve enfekte olmuş pulpa (dişin sinir dokusu) çıkarılarak, dişin içerisinin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve ardından doldurulması işlemidir. Bu tedavi, dişin kurtarılmasını sağlar ve dişin çekilmesini önler, böylece doğal dişin fonksiyonunu ve estetiğini korur. 

Ampütasyon Tedavisi

Çocuklarda ampütasyon tedavisi, dişin çürüklerin derinliği veya travma sonucu kırılması gibi durumlarında, enfekte olmuş sinir dokusunun alınarak dişin kalan kısmının sağlıkla korunması hedeflenen bir tedavi yöntemidir.

Restoratif Tedaviler (Dolgu)

Çürük nedeniyle hasar görmüş dişlerin onarılması için yapılan çocuklarda diş dolgusu, çocukların dişlerinin işlevini ve estetiğini geri kazandırır.

Diş Çekimi 

Çocuklarda diş çekimi, aşırı hasar görmüş veya yerini daimi dişe bırakması gereken süt dişlerinin çekilmesi gerektiğinde yapılır.

Diş Yer Tutucuları

Çocuklarda diş yer tutucuları, erken dönemde çekilmiş süt dişleri veya zamanından önce kaybedilen kalıcı dişlerin yerini almak üzere tasarlanmış, hareketli veya sabit seçeneklere sahip bir koruma ve önleme tedavisidir.

Ortodontik Tedaviler

Çocuklarda ortodonti tedavisi, maloklüzyon yani çapraşık dişlerin ve çene gelişimiyle ilgili bozuklukların erken dönemde tespit edilip tedavi edilmesini kapsar, bu da çocukların hem estetik hem de işlevsel bir ağız sağlığına ulaşmalarına olanak tanır. Bu süreçte, bazı durumlar ileri düzey ortodontik müdahaleleri gerektirebilir ve daha ileri ortodontik tedavilere yönlendirilebilir.

Bu tedaviler, çocukların diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hayati öneme sahiptir. Sağlıklı ağız ve diş bakımı alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması, çocukların gelecekteki diş sağlığı için sağlam bir temel oluşturur.

Pedodonti, Pedodonti – Çocuk Diş Hekimliği

Pedodonti̇k Tedavi̇lerde Anestezi̇ Kullanimi

Çocuklarda diş tedavilerinde, ağrısız bir deneyim sağlamak için çeşitli anestezi yöntemleri kullanılır. Bunlar arasında lokal anestezi ve genel anestezi ön plana çıkar.

Lokal Anestezi Çocuklarda Nasıl Uygulanır?

Lokal anestezi, çocuklarda diş tedavisi sırasında tedavi edilecek bölgeyi geçici olarak uyuşturmak için kullanılır. Bu yöntem, çocukların tedavi sırasında rahat ve ağrısız bir şekilde kalmasını sağlar. 

Çocuklarda Genel Anestezi Ne Zaman Gerekir?

Çocuklarda genel anestezi, diş tedavisi sırasında tamamen uyutulmasını sağlar. Bu, genellikle daha kapsamlı diş işlemleri gerektiren veya tedavi sırasında hareketsiz kalması zor olan çocuklar için tercih edilir. 

Her iki anestezi yöntemi de, pedodontistler tarafından çocukların ihtiyaçlarına göre özenle seçilir ve uygulanır. Bu tedaviler, çocukların diş hekimi deneyimlerinin olabildiğince konforlu ve olumlu olmasını sağlamak ve tedavinin doğru koşullarda yapılabilmesini sağlamak için gereklidir.

Çocuk Diş Hekimliğinde Tedavi Planı

Antalya Myra Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuk diş hekimimiz tarafından her çocuk için özel bir tedavi planı hazırlanır. Bu plan:

 • Çocuğun mevcut ağız sağlığı durumu, herhangi bir şikayeti ve potansiyel risk faktörleri dikkate alınarak oluşturulur.
 • Hem anlık şikayetlere yönelik tedavileri hem de gelecekteki olası ağız sağlığı sorunlarını önleyecek koruyucu tedbirleri içerir.
 • Ebeveynlerin çocuklarının ağız sağlığı konusunda bilgilendirilmesini ve tedavi sürecine aktif olarak katılımını sağlar.
 • Çocuğun genel sağlık durumu, aile öyküsü ve geçmiş diş hekimliği deneyimleri gibi önemli bilgileri temel alır.

 

Bu tedavi planı, çocuğunuzun daimi dişlenmede sağlıklı bir geçiş yapmasını desteklemeyi amaçlar ve ömür boyu sürecek sağlıklı ağız ve diş alışkanlıklarının temelini atar. Çocuk diş hekimimiz, tedavi sürecini her adımda ebeveynlerle yakın bir şekilde işbirliği içinde yürütür, böylece çocuklar hem süreci iyi yönetebilirler hem de en iyi ağız sağlığına kavuşurlar.

Ayrıca Antalya Myra Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuk diş hekimimiz aşağıdaki konularda da hizmet sunar:

 • Çürük Risk Değerlendirmesi: Çocukların çürük oluşum riskini belirleyerek, uygun önleme stratejileri geliştirme.
 • Ağız Bakımı ve Sağlığı Bilgilendirmesi: Ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verme ve doğru ağız bakımı tekniklerini öğretme.
 • Koruyucu Diş Temizliği ve Flor Uygulamaları: Düzenli diş temizlikleri ve florid uygulamaları ile çocukların dişlerini güçlendirme ve çürükleri önleme.
 • Beslenme ve Diyet Önerileri: Sağlıklı diş ve diş etleri için gerekli olan beslenme alışkanlıkları hakkında rehberlik etme.
 • Kötü Alışkanlıklar Üzerine Danışmanlık: Emzik kullanımı, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıklarının bırakılmasına yardımcı olma.
 • Ortodontik Sorunların Teşhisi ve Yönlendirilmesi: Ortodontik sorunları erkenden teşhis etme ve gerekli durumlarda ileri tedavi için yönlendirme.
 • Erken Süt Dişi Kaybı Tedavisi: Erken yaşta kaybedilen süt dişlerinin yerine geçici çözümler sunma ve kalıcı dişlerin doğru sırayla çıkmasını sağlama.
 • Diş Eti Hastalıklarının Tedavisi: Ülser, kısa frenulum, mukoseller ve çocukluk çağı periodontal hastalıkları dahil olmak üzere diş eti sorunlarının tedavisi.
 • Diş Yaralanmalarının Tedavisi: Kırık, sallanan dişler veya diş çatlakları gibi travma sonucu oluşan yaralanmaların profesyonel tedavisi.

 

Bu hizmetler, çocuklarımızın sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmalarını ve yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak amacıyla sunulmaktadır.

Özel İhti̇yaçlari Olan Çocuklar İçi̇n Pedodonti̇

Özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik pedodontik bakım, Antalya Myra Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde büyük bir özen ve dikkatle ele alınmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve diğer gelişimsel zorlukları olan çocuklarımızın pedodontisti ziyaretlerinde özel bir yaklaşım gereklidir. Polikliniğimizin pedodontistleri, özel çocuklarımıza özgü teknikler, sabır ve derin bir anlayış ile yaklaşım göstererek, onların diş hekimi deneyimlerini mümkün olduğunca konforlu ve olumlu bir hale getirmeyi hedefler.

Tedavi planları, her bir çocuğun bireysel ihtiyaçları, iletişim tercihleri ve davranışsal özellikleri dikkate alınarak özelleştirilir. Polikliniğimizde, tedavi ortamının çocuk dostu bir şekilde düzenlenmesi, işlemlerin çocukların anlayabileceği basitlikte açıklanması ve gerek duyulduğunda etkili davranış yönetimi stratejilerinin uygulanması önceliklidir. Bu özel yaklaşım sayesinde, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve aileleri için diş hekimi ziyaretleri daha az stresli ve daha etkili bir hale gelir.

Pedodonti, Pedodonti – Çocuk Diş Hekimliği

Çocuklarda Di̇ş Heki̇mi̇ Korkusuna Özel Yaklaşımımız

Diş hekimi korkusu, özellikle çocuklar arasında yaygın bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle, Antalya Myra Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuklara uygun özenle tasarlanmış bir ortamda, bu korkuyu hafifletmek için bir çocuklara özgü bir yaklaşım benimsiyoruz. Uzman pedodontislerimiz, çocukların diş hekimi deneyimini mümkün olduğunca rahat ve pozitif hale getirmek için özel eğitim almışlardır.

 • Çocuk Dostu Ortam: Kliniğimiz, çocukların kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri şekilde tasarlanmıştır. Renkli dekorasyon, çocuk kitapları ve oyuncaklar, çocukların diş hekimi korkusunu unutmasına yardımcı olur.
 • Sabırlı ve Anlayışlı İletişim: Pedodontistlerimiz, çocuklarla sabırlı ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurar. Tedavi süreçlerini, çocukların kolayca anlayabileceği ve korkmayacakları şekilde açıklarlar.
 • Eğitim ve Oyunlaştırma: Çocuklara diş sağlığının önemi, eğlenceli ve interaktif yöntemlerle anlatılır. Diş fırçalama ve diş hekimi ziyaretleri gibi konular, oyun ve hikayelerle desteklenerek çocukların ilgisini çeker.
 • Aşamalı Tedavi Yaklaşımı: Korkulu tedavilere başlamadan önce, çocukların klinik ortamına ve ekipmanlara alışmalarını sağlayacak basit işlemlerle başlarız. Bu, çocukların kademeli olarak tedaviye alışmalarını ve korkularının azalmasını sağlar.
 • Aile Katılımı: Ebeveynlerin tedavi sürecine katılımı teşvik edilir. Bu, çocukların daha güvende hissetmelerine ve tedaviye daha olumlu tepki vermelerine yardımcı olur.

 

Çocukların diş hekimi korkusunu anlıyor ve her çocuğun bu korkuyu kendi hızında aşmasına yardımcı oluyoruz. Uzman pedodontistlerimiz ve çocuk dostu kliniğimizle, çocuklarınızın diş hekimi deneyimini olumlu bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Pedodonti, Pedodonti – Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çocuk Diş Hekimi Uzmanlarının(Pedodontislerin) Eğitim Düzeyi Nedir?

Çocuk diş hekimleri, temel diş hekimliği eğitimlerini 5 yıl süren diş hekimliği fakültelerinde tamamlarlar. Ardından, çocuklara özel diş sağlığı sorunlarını ele alan Pedodonti alanında 3-4 yıl süreyle ilave uzmanlık eğitimi alırlar. Bu süreç, onları çocuk diş sağlığı konusunda uzmanlaştırır.

Çocuklar Diş Hekiminden Neden Korkar ve Bu Korku Nasıl Azaltılabilir?

Çocuklar genellikle doktor ve hastane ortamlarına yabancı hissettikleri için bu durumlardan korkabilirler. Korkuyu azaltmak için çocuklara karşı sabırlı olmak, tedavi süreçlerini oyunlaştırmak ve güvenilir bir atmosfer yaratmak önemlidir. Ayrıca, çocuğun sürekli aynı pedodontiste muayene olması, doktor ile güven bağı kurmasına yardımcı olur. Çocuğun fikrini almak ve onu karar süreçlerine dahil etmek de korkuyu azaltmada etkili bir yöntemdir.

Çocuğumu İlk Diş Hekimi Ziyaretine Nasıl Hazırlayabilirim

Çocuğunuzun ilk diş hekimi ziyareti öncesinde, bu deneyimi onlara sakin ve neşeli bir şekilde anlatın. Diş hekimi ziyaretini, keşfedilecek yeni bir macera olarak çerçeveleyerek, çocuğunuzun muayene ve tedavi sürecine pozitif bir tutumla yaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Ziyaret gününden yaklaşık bir hafta önce, çocuğunuza planlanan ziyareti nazikçe hatırlatmaya başlayın. Bu, çocuğunuzun ne bekleyeceğini anlamasına ve ziyarete kendini hazırlamasına yardımcı olur. Bu süreçte, çocuğunuzun sorularını sabırla yanıtlayın ve diş hekimi ziyaretinin önemi hakkında onları bilgilendirin, böylece çocuğunuz bu deneyime hazır ve rahat bir şekilde girebilir.

İlk Pedodontist Ziyareti Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocukların ilk diş hekimi ziyareti, ilk dişleri çıktıktan sonra ya da en geç bir yaşına geldiklerinde yapılmalıdır. Bu, erken yaşta ağız sağlığının değerlendirilmesi ve olası sorunların önlenmesi için önemlidir.

Çocuklarda Diş Çürüklerini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Diş çürüklerini önlemek için düzenli diş fırçalama, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli diş hekimi ziyaretleri önemlidir. Ayrıca, florür tedavileri ve fissür örtücüler gibi koruyucu uygulamalar da çürük riskini azaltabilir.

Çocuklarda Diş Fırçalama Rutini Nasıl Kurulur?

Çocukların erken yaşta sağlıklı ağız bakımı rutinleri edinmeleri önemlidir. Ebeveynler, çocuklarına yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanarak ve çocuk diş hekiminin önerdiği bir diş macunu ile nazikçe fırçalama yapmayı öğretebilirler. Günde iki kez, sabah ve yatmadan önce diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak idealdir.

Çocuk Diş Hekimliğinde Sedasyon Uygulaması Ne Zaman Gereklidir?

Bazı çocuklar, diş hekimi ziyaretlerinde aşırı endişe veya korku yaşayabilirler. Bu tür durumlarda, çocuğun tedavi sürecini daha rahat geçirmesini sağlamak için sedasyon (sakinleştirme) uygulamaları gerekebilir. Bu yöntemler, çocuğun tedaviye daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur.

Çocuklarda Ortodontik Tedaviye Ne Zaman Başlanmalıdır?

Çocuklarda ortodontik tedaviye başlama zamanı, bireysel duruma bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle, kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı 6-12 yaş arası, ortodontik değerlendirme için uygun bir dönemdir. Erken teşhis, daha etkili ve kısa süreli tedavilerin uygulanmasını sağlayabilir.

Gönder
Merhaba,
Detaylı Bilgi ve Randevu Almak için Hemen WhatsApp Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz!