Çocuk Diş Fissür Örtücüler

Myra Dental | Çocuk Diş Fissür Örtücüler

Fissür örtücü azı dişlerde diş çürüğünü önlemek amacıyla çürüksüz veya mine çürüğü bulunan dişlere yapılan koruyucu diş hekimliği uygulamasıdır. Dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan derin ve dar girintiler; temizlenmesi zor ve çürüğe yatkın bölgelerdir.

Bu bölgeler; şeffaf, renkli veya beyaz fissür örtücülerle örtülerek çürük oluşumu engellenmeye çalışılır.

Yeterli ağız bakımının sağlanmadığı durumlarda, fissür örtücü uygulanmış dişlerde çürük oluşabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Fissür örtücüler kırılabilir. Bu nedenle fissür örtücülerin düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekir.

Hastalar, diş hekiminin tavsiyeleri doğrultusunda kontrollere gelmelidir.