Çocuk Diş Tedavi Anestezi

Ağız ve Diş Tedavilerinde Lokal Anestezi

Çocuğunuzun önceden geçirilmiş bir alerji hikâyesi varsa, kalp, kan hastalıkları ve diğer genel sağlıkla ilgili bir rahatsızlığı varsa mutlaka hekiminizi uyarınız. Yanlış beyan nedeni ile olabilecek komplikasyonlardan hekiminiz sorumlu değildir.

Lokal anestezi uygulamasında ağrı, şişlik, nadir de olsa alerjik reaksiyonlar, geçici yada kalıcı sinir harabiyeti, kanama, geçici kas spazmları ve geçici yüz felci gelişebilir.

Anatomik farklılıklar veya akut enfeksiyon nedeni ile anestezi başarılı olmayabilir.

Lokal anestezi sonrası uyuşukluk 2-6 saat sürebilir.

Uyuşukluk geçene kadar çocukların dudak ve yanaklarını ısırmamalarına dikkat ediniz. Bunun için gazlı bez ısırtılabilir.

Uyuşukluk geçene kadar yemek yedirilmemelidir.